Kontrole techniczne

Nasze usługi obejmują okresowe kontrole obiektów budowlanych, zarówno roczne, jak i pięcioletnie, które są niezbędne do utrzymania bezpieczeństwa i zgodności z przepisami. Dodatkowo, przeprowadzamy przeglądy instalacji wentylacyjnej, gazowej, elektrycznej i sanitarnej, aby zapewnić, że wszystkie systemy w budynku działają prawidłowo i bezpiecznie. Nasza oferta obejmuje również pomiary części wspólnych do opodatkowania oraz inwentaryzacje budynków. Dzięki naszemu doświadczeniu i profesjonalizmowi, jesteśmy w stanie zapewnić najwyższą jakość usług, zgodnie z oczekiwaniami naszych klientów.

Laptop na budowie


Przeglądów budowlanych w pełnym zakresie

Okresowe kontrole obiektów budowlanych roczne i pięcioletnie określające stan techniczny budynków zgodnie z prawem budowlanym (Art. 62).

 

Przeglądy instalacji wentylacyjnej i kominowej

Okresowe kontrole instalacji wentylacyjnej obiektów budowlanych określające stan techniczny wentylacji i przewodów kominowych w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach biurowych i magazynach zgodnie z prawem budowlanym (Art. 62 pkt. 2) wykonywane przez inżynierów z uprawnieniami profesjonalnym sprzętem kontrolno-pomiarowym.

 

Przeglądy instalacji gazowej

Okresowe kontrole instalacji gazowej obiektów budowlanych określające stan techniczny zaworów, kuchenek gazowych, przyłączy w lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach biurowych i magazynach zgodnie z prawem budowlanym (Art. 62 pkt. 2) wykonywane profesjonalnym sprzętem kontrolno-pomiarowym.

 

Pomiary części wspólnych do opodatkowania

Wykonujemy obliczenia części wspólnych do opodatkowania zgodnie z nową ustawą:  Obwieszczeniem Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) zostały wprowadzone zmiany w sposobie opodatkowania właścicieli lokali podatkiem od nieruchomości. Nowe przepisy weszły w życie z dniem 1.01.2016 r. i obejmuję również części wspólne nieruchomości. Opodatkowaniu podlegają następujące części wspólne nieruchomości:

  • korytarze, hole, prześwity, przejścia oraz inne elementy budynku służące do komunikacji wewnątrz lub w granicach budynku z wyłączeniem klatek schodowych i szybów windowych,
  • strychy, schowki, wózkarnie, pralnie, suszarnie, piwnice (jeśli nie są pomieszczeniami wykupionymi),
  • pomieszczenia gospodarcze i techniczne (np. węzeł cieplny, hydrofornia),
  • inne pomieszczenia i budynki zlokalizowane w obrębie działki, które nie stanowią pomieszczeń przynależnych do lokali.

Przegląd instalacji sanitarnej

Okresowe kontrole instalacji sanitarnej obiektów budowlanych określające stan techniczny elementów instalacji sanitarnej w pionach budynku oraz lokalach mieszkalnych, pomieszczeniach biurowych i magazynach zgodnie z prawem budowlanym (Art. 62 pkt. 2) wykonywane przez wykwalifikowanych specjalistów z uprawnieniami budowlanymi.

 

Przegląd instalacji elektrycznej i piorunochronnej

Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznej, piorunochronnej wykonywana przez wykwalifikowane osoby certyfikowanymi urządzeniami kontrolno-pomiarowymi 

 

Przeglądy obiektów wielkopowierzchniowych

Kontrola dwa razy w roku w terminach do 31 Maja oraz do 30 listopada budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000 m2 oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000 m2

 

Kosztorysy budowlane

Wycena robót budowlanych:

Wykonawcy którzy planują roboty budowlane z uwzględnieniem kosztów materiałów budowlanych

 

Wykonujemy Inwentaryzacje budynków wraz z projektami

Inwentaryzacja obejmuje pomiary pomieszczeń laserowym urządzeniem pomiarowym i wykonanie projektu Budowlanego.